Aktuality
Súhrnné výsledky 2024

Súhrnné výsledky 2024

Celosvetovo bol zaznamenaný opäť rekordný počet pozorovaní, viac ako 2,4 milióna za štyri dni výzvy City Nature Challenge. Spoločným úsilím bolo zdokumentovaných viac ako 65 682 rôznych druhov, vrátane 3 940 vzácnych alebo ohrozených druhov. Do deviateho ročníka výzvy sa zapojilo 83 528 ľudí z rôznych častí sveta.

2 436 844

pozorovaní

65 682 +

pozorovaných druhov

83 528

účastníkov výzvy

Ďakujeme každému, kto prispel pozorovaním prírody v Bratislave počas 4-dňovej výzvy. Celkovo sme zaznamenali 1390 pozorovaní, čo je takmer 6-násobne viac ako pri pilotnom ročníku City Nature Challenge Bratislava v roku 2021. Do termínu vyhodnotenia výsledkov tohtoročnej výzvy CNC bolo identifikovaných 504 rôznych druhov, vrátane viacerých vzácnych druhov a troch inváznych druhov. Zapojilo sa 3-krát viac ľudí oproti roku 2021 a priemerný počet pozorovaní na účastníka bol 20. Všetky fotografie pozorovaní a štatistiky sú voľne dostupné na prezeranie prostredníctvom platformy iNaturalist.

Podiel pozorovaní spĺňajúcich kritériá pre výskum dosiahol viac ako 57%, čo je v porovnaní s inými mestami nadpriemerný výsledok v tejto kategórii (% Research Grade Observations). Ku kvalite a presnosti dát prispeli počas identifikácie pozorovaných druhov aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty UK, zo Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV

Najčastejšie pozorované druhy

Celosvetovo:

Bratislava:

Výber zaujímavých pozorovaní

Celosvetovo:

Bratislava:

690 miest

5 kontinentov

51 krajín

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu podujatia v Bratislave. Mediálnymi partnermi projektu v roku 2024 sú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho Zážitkové centrum vedy Aurelium, vedecko-popularizačný portál Veda na dosah a magazín o vede a technike Quark.  

Osobitná vďaka za aktívnu podporu projektu patrí Eve Záhradníkovej, Adamovi Kantorovi, Jonášovi Gruskovi a Zuzane Stožickej, ambasádorke občianskej vedy na Slovensku.

Tím Stromosvet, o.z.