Tipy na fotografovanie

Fotografie nasnímané počas City Nature Challenge, sú určené na poskytnutie dôkazu o organizme, ktorý ste videli, a na potvrdenie identifikácie tohto organizmu. Aby bolo možné pozorované rastliny, živočíchy alebo huby identifikovať, je kľúčové nahrávať do aplikácie iNaturalist vhodné fotografie.  

Na každej fotografii sa sústreďte na jeden druh. 
Aj keď je lúka plná divých kvetov nádherná, nie je to najlepšia fotografia na identifikovanie, pretože na jednom zábere je pravdepodobne zastúpených veľa druhov. Snažte sa čo najviac zamerať svoju fotografiu na jeden druh, o ktorý sa zaujímate, priblížením a vycentrovaním fotografovaného druhu organizmu.

Môžete pridať viac ako jednu fotografiu pre každé svoje pozorovanie. 
Toto umožňuje fotografovať rôzne časti organizmu a urobiť zábery z rôznych uhlov. Napríklad jedna fotografia celého stromu urobená z diaľky nebude veľmi užitočná na identifikáciu tohto druhu stromu. Kombinácia viacerých fotografií, ktoré zobrazujú zblízka listy, kvety, plody alebo kôru stromu umožní identifikáciu druhu.

Nenahrávajte rozmazané fotografie.
Ak sa organizmus hýbe alebo je slabé svetlo, čo spôsobuje rozmazanie fotografie, skúste ju urobiť znova. V iNaturalist vám aplikácia zobrazí fotografiu, ktorú ste vytvorili, a opýta sa vás, či to chcete skúsiť znova, alebo či je fotografia v poriadku.

Použite priblíženie, ak je to možné.
Najmä pri malých organizmoch je pre identifikáciu dôležité získať detailný a zaostrený záber zblízka. To môže byť náročné pomocou smartfónu, vtedy je vhodnejšie použiť skutočný fotoaparát s makroobjektívom.

Majte na pamäti vlastnú bezpečnosť a ochranu prírody.
Nevystavujte sa akémukoľvek riziku v snahe niečo odfotiť a k prírode sa správajte ohľaduplne. V prírode nenechávame to, čo tam nepatrí a z prírody si neberieme to, čo patrí do prírody.