Aktuality
Najčastejšie otázky – CNC 2021

Najčastejšie otázky – CNC 2021

Odkedy a dokedy môžem robiť pozorovania, ktoré sa budú počítať do City Nature Challenge 2021?

Všetky pozorovania uskutočnené od 30. apríla 00:01 do 3. mája 23:59 MIESTNEHO ČASU budú započítané do City Nature Challenge 2021.

 
Aké pozorovania by sme mali robiť počas City Nature Challenge?

Pozorujeme voľne žijúce/rastúce organizmy (rastliny, živočíchy, huby), ktoré uvidíte na území Bratislavy. Nezabudnite sa uistiť, že robíte vhodné fotografie organizmov.

Čo keď urobím pozorovanie niečoho, o čom viem, že nie je voľne žijúce/rastúce? Bude sa to počítať v rámci City Nature Challenge?

Áno, pokiaľ nebudete robiť veľa takých pozorovaní. Vo väčšine miest sa objavia aj pozorovania organizmov, ktoré nie sú voľne žijúce/rastúce. Takéto pozorovania je však VEĽMI DÔLEŽITÉ OZNAČIŤ AKO CAPTIVE/CULTIVATED („žije v zajatí/je pestované“). Prosíme buďte dobrými členmi komunity a označte ktorékoľvek z takýchto pozorovaní poznámkou Captive/Cultivated. V aplikácii iNaturalist pre to existuje samostatné pole (Yes/No), keď pridávate pozorovanie. Do tejto skupiny patria domáce zvieratá, zvieratá v zoo, akváriu, rastliny pestované v záhrade, v kvetináčoch, stromy v uliciach mesta, rastliny v botanickej záhrade a podobne.

Čo ak neviem, aký je to organizmus, ktorý som odfotil? Ako môžem identifikovať moje pozorovania?

Žiadny problém! Nemusíte vedieť, aký druh ste odfotili. Stačí urobiť vhodnú fotografiu (alebo viaceré fotografie), na základe ktorých možno identifikovať (pozri tipy na vhodné fotografie). Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete získať identifikáciu (ID) svojich pozorovaní:

1. iNaturalist má zabudované počítačové videnie / umelú inteligenciu (AI). Keď urobíte pozorovanie pomocou aplikácie alebo nahráte pozorovanie na web, ak máte internetové pripojenie, iNaturalist poskytne návrhy, čo ste pravdepodobne odfotili. Môžete si jeden z návrhov vybrať, najmä ak sú s popisom Visually Similar („vizuálne podobné“) A Seen Nearby („videné v okolí“). Táto funkcionalita je založená na pozorovaniach, ktoré už urobili iní ľudia, preto môžu byť tieto návrhy na niektorých miestach správne a na iných miestach nesprávne (nižšie nájdete tipy, kedy návrhy použiť). Ak sa žiadny z návrhov AI nezdá správny, môžete zadať svoju vlastnú identifikáciu pomocou vyhľadávacieho panela na akejkoľvek úrovni podrobností, ktoré poznáte (napr. taxón „rastliny“ možno použiť ako ID).

2. Po nahraní pozorovania do aplikácie alebo na web ho môže vidieť celá komunita iNaturalist. Komunita môže súhlasiť s vaším ID, pomôcť vám vylepšiť ID, aby sa dostalo na úroveň druhov, alebo opraviť nesprávnu identifikáciu. Pamätajte však, že je nutné urobiť vhodnú fotografiu (alebo viacero fotografií), aby bolo možné identifikovať organizmus, ktorý ste videli. Je potrebné mať na pamäti, že všetky identifikácie v bezplatnej aplikácii iNaturalist realizujú iní používatelia, ktorí všetci dobrovoľne venujú čas identifikácii pozorovaní. 

TIPY NA POUŽÍVANIE POČÍTAČOVÉHO VIDENIA/UMELEJ INTELIGENCIE (AI) V iNATURALIST

Počítačové videnie/umelá inteligencia (AI) v aplikácii iNaturalist v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu o pozorovaniach, ktoré robíte. Aplikácia iNaturalist vám dá návrhy týkajúce sa ID, ale sú to iba návrhy. Z tohto dôvodu je potrebné sa ubezpečiť, že používate AI najlepším a najzodpovednejším spôsobom:

Skontrolujte, nakoľko si je AI iNaturalist istá v návrhoch.
iNaturalist AI vám nikdy neponúkne jediný návrh jedného druhu. Namiesto toho na základe fotografie, ktorú ste poskytli a množstva informácií o druhoch pozorovaných v danej oblasti ponúkne zoznam návrhov s informáciami o spoľahlivosti týchto návrhov. Ak si je AI istá v zozname návrhov, bude vždy zobrazovať taxonomickú úroveň vyššiu ako druhy v hornej časti zoznamu a oznámi, že si je istá, že váš organizmus je v tejto skupine. Potom uvedie zoznam desiatich druhov. Ak si AI nie je istá svojimi návrhmi, nebude uvádzať vyššiu taxonomickú úroveň a oznámi, že si nie je dosť istá na to, aby mohla urobiť odporúčanie. Stále bude zobrazovať desať návrhov druhov, ale tieto návrhy pravdepodobne budú zahŕňať širokú škálu organizmov, ktoré vyzerajú trochu podobne ako vaša fotografia. Odporúča sa zvoliť návrh druhu, iba ak si je iNaturalist AI „celkom istá“ ID.

Vyhľadajte návrhy, ktoré sú vizuálne podobné a videné v blízkosti.
Ak je iNaturalist AI „celkom istá“, pozrite si desať navrhovaných druhov. Pod každým názvom druhu sa uvedie, prečo to AI naznačuje: či je to vizuálne podobné alebo/a bolo videné v okolí. Najlepšie sú návrhy, ktoré sú uvedené ako vizuálne podobné a videné v okolí.

Získajte viac informácií o navrhovaných druhoch.
V zozname navrhovaných druhov vidíte názov druhu a miniatúrnu foto, ktorá sťažuje rozpoznanie, či sa navrhovaný druh zdá byť pre vaše pozorovanie správnym ID. Všetky tieto návrhy však odkazujú na stránku s informáciami o druhoch, kde môžete vidieť väčšie fotografie, prečítať si o druhoch a zobraziť mapu miest, kde ich ostatní pozorovali. Ak sa zdá, že ste našli zhodu s vami pozorovaným organizmom, môžete ju dokonca zvoliť ako ID zo zoznamu navrhovaných druhov.

Zadajte vlastné ID.
Ak si po prečítaní všetkých vyššie uvedených tipov nemyslíte, že ste našli pravdepodobný návrh na svoje pozorovanie, môžete kedykoľvek zadať vlastné ID pomocou vyhľadávacieho panela. Ak poznáte druh, môžete napísať ID druhu, môžete tiež vytvoriť ID vyššej taxonomickej úrovne, napríklad „rastliny“ alebo „vtáky“ alebo „chrobáky“. Ak uvediete na svojom pozorovaní aspoň určitú úroveň identifikácie, uľahčíte tým ostatným členom iNaturalist, ktorí vám pomôžu spresniť tento identifikátor, aby našli vaše pozorovanie, namiesto aby ste ho nechali nevyplnený.

Je potrebné robiť pozorovania pomocou aplikácie? Čo ak chcem použiť fotoaparát, nie smartfón?

Používať aplikáciu iNaturalist na pozorovanie je praktické, ale ak chcete použiť skutočný fotoaparát, je to úplne v poriadku. Svoje pozorovania môžete nahrať pomocou nástroja „Upload“ na webe iNaturalist. Ak váš fotoaparát nemá GPS, môžete pomocou špendlíku označiť, kde ste jednotlivé pozorovania zaznamenali. Ak plánujete počas City Nature Challenge dokumentovať pozorovania pomocou fotoaparátu, odporúčame vám pozrieť si krátke video o tom, ako najlepšie využiť iNaturalist Photo Uploader.

Niekto pridal k môjmu pozorovaniu identifikáciu tzv. ID, mám s ním súhlasiť? Čo ak s priradeným ID nesúhlasím?

Nepoužívajte „súhlasím s ID“ (Agree), ktoré urobil niekto iný, bez toho, že rozumiete tomu, ako tento taxón identifikovať. Ak súhlasíte s ID bez toho, aby ste skutočne poznali taxón, môže dôjsť k chybe v Research Grade dátach. Ak s priradenou identifikáciou ID nesúhlasíte, najlepšie urobíte, keď pridáte svoju vlastnú identifikáciu. V komentári je užitočné uviesť dôvod nezhody. Ak si myslíte, že ste mali správnu identifikáciu predtým, ako druhá osoba pridala ID, je užitočné napísať PRIATEĽSKÝ komentár s vysvetlením, prečo si myslíte, že je vaša identifikácia pozorovaného druhu je správna. 

Ako sa pozorovania v aplikácii iNaturalist stanú tzv. Research Grade („výskumný stupeň“)? Musia moje pozorovania dosiahnuť Research Grade, aby sa počítali do City Nature Challenge? 

Aby pozorovanie dosiahlo Research Grade: (1) musí mať fotografiu, (2) musí mať presný dátum a lokalitu, (3) nemôže ísť o organizmus žijúci v zajatí alebo ktorý je pestovaný, a (4) viac ako 2/3 ľudí, ktorí k pozorovaniu pridávajú ID, sa musia zhodnúť na tom, o aký druh ide. Je kľúčové skontrolovať svoje pozorovania potom, ako ich nahráte do iNaturalist, aby ste zistili, či niekto pridal identifikáciu alebo zanechal komentár. Všetky pozorovania budú započítané do City Nature Challenge, aj tie, ktoré nie sú Research Grade

Môžem pomôcť identifikovať, čo účastníci pozorovali počas CNC?

Áno! V iNaturalist prejdite do projektu City Nature Challenge 2021 Bratislava, kliknite na „Pozorovania“ (Observations) a pod tým sa zobrazí tlačidlo „Identifikovať“ (Identify). Kliknutím sa dostanete na stránku Identifikácia iNaturalist a zobrazia sa všetky pozorovania na území v Bratislave, ktoré ešte čakajú na identifikáciu. Môžete filtrovať pozorovania pomocou taxónu, čo je užitočné, ak viete, ako identifikovať určité skupiny. Ak nie ste odborníkom v žiadnej skupine, môžete pomôcť s identifikáciou „neznámych“ (Unknown) pozorovaní bez identifikačných údajov. Kliknite na tlačidlo „Filtre“ a potom vyberte v časti „Kategórie“ poslednú ikonku – list prerušovanou čiarou s otáznikom. Zobrazia sa všetky pozorovania, ktoré sú v súčasnosti uvedené ako „neznáme“. Je veľmi užitočné prechádzať nimi a pridať identifikáciu vyššej taxonomickej úrovne ako „rastliny“, „hmyz“, „vtáky“ alebo „huby“ – nech už viete čokoľvek o organizme – takže ľudia, ktorí vedia odborne identifikovať tieto skupiny ich podľa toho budú môcť vyhľadať. V každom prípade, prosíme pridávajte iba ID taxonomickej úrovne, o ktorej si môžete byť celkom istí. Ak neviete určiť druh, je v poriadku pri identifikácii pridať ako ID iba rod, čeľaď alebo dokonca ríšu.