Aktuality
Poďakovanie a identifikovanie druhov

Poďakovanie a identifikovanie druhov

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy City Nature Challenge v Bratislave. Momentálne globálne prebieha identifikovanie pozorovaných druhov v rámci komunity iNaturalist. Celkové výsledky City Nature Challenge 2021 budú hlavnými organizátormi z USA oznámené v pondelok 10.5., pre časový posun ich budeme mať k dispozícii pravdepodobne až nasledujúci deň. Priebežné súhrnné výsledky môžete sledovať tu

Do identifikovania pozorovaní v rámci City Nature Challenge sa zapájajú prírodovedci z celého sveta. Druhy pozorované na území Bratislavy nám pomáhajú identifikovať aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. K vyššej kvalite dát o pozorovaných druhoch tak prispeli Katedra botaniky a Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty UK. Ďakujeme všetkým za ochotu a záujem pomôcť.