Aktuality
Súhrnné výsledky 2021

Súhrnné výsledky 2021

Celosvetovo bol zaznamenaný rekordný počet viac ako 1,2 milióna pozorovaní za 4 dni výzvy City Nature Challenge. Zdokumentovaných bolo viac ako 45 300 rôznych druhov, vrátane 2 100 vzácnych a ohrozených druhov. Napriek pandémii sa do šiesteho ročníka výzvy zapojilo doteraz najviac ľudí z rôznych častí sveta.

1 270 767

pozorovaní

45 300 +

pozorovaných druhov

52 777

účastníkov výzvy

Ďakujeme každému, kto v rámci tohtoročnej výzvy prispel svojim pozorovaním prírody v Bratislave. Napriek nižšej účasti sa podarilo na území hlavného mesta SR zaznamenať aj zaujímavé a vzácne druhy. Všetky fotografie a štatistiky si môžete prezerať prostredníctvom platformy iNaturalist.

Podiel pozorovaní spĺňajúcich kritériá pre výskum dosiahol až 80% a Bratislava sa tak zaradila medzi prvých 20 miest v tejto kategórii (% Research Grade Observations). Ku kvalite a presnosti dát prispeli pri identifikácii pozorovaných druhov aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujeme za pomoc Katedre botaniky a Katedre environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK v Bratislave.

Najčastejšie pozorované druhy

Celosvetovo:

Bratislava:

Výber zaujímavých pozorovaní

Celosvetovo:

Bratislava:

419 miest

6 kontinentov

44 krajín

Na záver tohtoročnej výzvy City Nature Challenge chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a priebehu podujatia v Bratislave. Podporou pri propagácii projektu boli Hlavné mesto SR, Mestské lesy v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho Zážitkové centrum vedy Aurelium, vedecko-popularizačný portál Veda na dosah a magazín o vede a technike Quark. Sprievodné aktivity pripravili DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a Mestské lesy v Bratislave. 

Tím Stromosvet, o.z.