Aktuality
City Nature Challenge 2022

City Nature Challenge 2022

Bratislava nie je v zozname zúčastnených miest pre rok 2022, ale existuje možnosť zapojiť sa do výzvy prostredníctvom globálneho projektu v aplikácii iNaturalist. Ak sa chcete zúčastniť, v appke je najprv potrebné „pripojiť sa“ k projektu s názvom City Nature Challenge 2022: Global Project.  

Podujatie sa začína v piatok 29. apríla a potrvá do pondelka 2. mája 2022. Identifikovanie pozorovaných druhov bude prebiehať od 3. mája do 8. mája. Súhrnné výsledky budú zverejnené v pondelok 9. mája 2022 na webe citynaturechallenge.org

29.4. - 2.5.2022

Pozorovanie a fotografovanie voľne žijúcich/rastúcich druhov.

3.5. - 8.5.2022

Identifikovanie pozorovaných rastlín, živočíchov a húb nahratých do appky iNaturalist.

9.5.2022

Vyhlásenie celkových výsledkov
(počet pozorovaní, pozorovaných druhov a počet účastníkov)