Aktuality
Súhrnné výsledky 2022

Súhrnné výsledky 2022

V rámci City Nature Challenge 2022 bolo zaznamenaných viac ako 1,6 milióna pozorovaní za 4 dni výzvy. Ľudia z rôznych častí sveta zdokumentovali viac ako 50 176 druhov, vrátane 2 244 vzácnych a ohrozených druhov. 

Miestni organizátori na Slovensku sa rozhodli vzdať účasti na podujatí v roku 2022 a naše zdroje sme sústredili na pomoc utečencom z Ukrajiny. Aj keď tentokrát Bratislava v zozname zapojených miest chýbala, na území mesta boli zaznamenané viaceré pozorovania v aplikácii iNaturalist.

1 694 877

pozorovaní

50 176 +

pozorovaných druhov

67 220

účastníkov výzvy

Najčastejšie pozorované druhy 

Celosvetovo:

Bratislava:

Výber zaujímavých pozorovaní

445 miest

6 kontinentov

47 krajín