Aktuality
Príroda v meste a veda

Príroda v meste a veda

Všímate si prírodu okolo nás? Poďme spoznávať rozmanitosť prírody v Bratislave počas globálneho podujatia City Nature Challenge. Projekt občianskej vedy zapája širšiu verejnosť do získavania dát pre výskum biodiverzity v mestách a ľuďom približuje vedu ako nástroj poznania. Výzva City Nature Challenge 2021 sa začína v piatok 30. apríla a potrvá do pondelka 3. mája. Identifikovanie pozorovaných druhov bude prebiehať od 4. mája do 9. mája. Finálne výsledky budú zverejnené v pondelok 10. mája 2021.

Počas minuloročnej výzvy City Nature Challenge 2020 bolo v participujúcich mestách zaznamenaných viac ako 1300 ohrozených, endemických druhov alebo nedostatočne zdokumentovaných druhov. Množstvo získaných dát poskytuje vedcom, pedagógom, urbanistom a tvorcom politík náhľad do biodiverzity v mestách po celom svete.  

Celkové výsledky minuloročnej výzvy nájdete tu

30.4. - 3.5.2021

Pozorovanie a fotografovanie voľne žijúcich/rastúcich druhov na území Bratislavy.

4.5. - 9.5.2021

Identifikovanie pozorovaných rastlín, živočíchov a húb nahratých do appky iNaturalist.

10.5.2021

Vyhlásenie celkových výsledkov
(počet pozorovaní, pozorovaných druhov a počet účastníkov)