Aktuality
Príroda v meste a veda

Príroda v meste a veda

Všímate si prírodu okolo nás? Poďme spoznávať rozmanitosť prírody v Bratislave počas globálneho podujatia City Nature Challenge. Projekt občianskej vedy zapája širšiu verejnosť do získavania dát pre výskum biodiverzity v mestách a ľuďom približuje vedu ako nástroj poznania

Počas minuloročnej výzvy City Nature Challenge 2020 bolo v participujúcich mestách zaznamenaných viac ako 1300 ohrozených, endemických druhov alebo nedostatočne zdokumentovaných druhov. Množstvo získaných dát poskytuje vedcom, pedagógom, urbanistom a tvorcom politík náhľad do biodiverzity v mestách po celom svete.  

Celkové výsledky minuloročnej výzvy nájdete tu